Làm sạch

Nếu bạn không muốn thấy nhiều cuộc trò chuyện trong quá trình giao tiếp, hãy bắt đầu với một cửa sổ trò chuyện sạch sẽ bằng cách sử dụng chức năng dọn phòng trò chuyện.

Làm sạch phòng trò chuyện

Trò chuyện với nhiều người trên một kênh có thể dẫn đến sự lộn xộn trong phòng trò chuyện. Chúng tôi đã tạo ra một chức năng dọn dẹp phòng trò chuyện để giúp bạn sắp xếp các phòng trò chuyện bằng tin nhắn cùng một lúc.

Dọn dẹp là chức năng ‘xóa hàng loạt lịch sử trò chuyện của tất cả những người tham gia’. Tất cả dữ liệu trong phòng trò chuyện sẽ bị xóa thay vì được truy xuất cho mỗi tin nhắn và điều này cũng áp dụng cho các phòng trò chuyện của tất cả những người tham gia.

Phương pháp làm sạch.

Chức năng làm sạch chỉ có thể được sử dụng bởi người điều hành và nhân viên, những người là người quản lý trong kênh và có thể được sử dụng mà không bị hạn chế trong trò chuyện chung.
Bạn có thể xóa lịch sử trò chuyện bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác trong menu trò chuyện phía trên hộp nhập trò chuyện.

① Nhấn vào biểu tượng thùng rác trong menu trò chuyện phía trên mục nhập trò chuyện.
② Nếu bạn nhấp vào biểu tượng, một cửa sổ bật lên có nội dung “Tất cả các bài đăng trong phòng trò chuyện sẽ bị xóa.” Sẽ xuất hiện.
③ Sau khi xác nhận, tất cả lịch sử trò chuyện sẽ bị xóa.