Chuyển nhiều ảnh

Khi bạn muốn gửi nhiều ảnh nhưng bạn muốn từ bỏ quy trình rườm rà vì gửi từng ảnh một thì bây giờ hãy sử dụng chức năng ‘Chuyển nhiều ảnh’ để gửi nhiều ảnh cùng một lúc.

Gửi  ảnh số1

Nếu bạn chạm vào ‘biểu tượng dấu cộng’ ở ngoài cùng bên trái của không gian nhập cuộc trò chuyện, một menu sẽ xuất hiện. Trong số đó, nếu bạn chạm vào ‘Album’, ảnh sẽ xuất hiện ở cuối mục nhập trò chuyện và nếu bạn chạm vào góc dưới bên phải của ảnh, ảnh sẽ được chọn và có thể được gửi ngay lập tức.

Hoặc, nếu bạn muốn kiểm tra chi tiết của ảnh, hãy chạm vào ảnh để kiểm tra trong ‘Chế độ xem chi tiết’ và gửi ảnh.

Gửi ảnh số 2

Nếu bạn muốn chọn nhiều ảnh trong khi xem chúng, hãy chạm vào biểu tượng ở góc dưới bên phải để xem tất cả ảnh trong album.

If you wanNếu bạn muốn gửi ảnh theo nhóm sau khi chọn ảnh, hãy nhấp vào ‘Gửi ảnh cùng nhau’ ở góc dưới bên trái để gửi ảnh dưới dạng nhóm.

Nhóm ảnh

Bạn có thể gửi tối đa 20 ảnh trong ‘Nhóm ảnh’ và bạn có thể hủy chúng trong khi gửi.

Khi xem chi tiết ảnh nhóm, số lượng ảnh nhóm được hiển thị ở dưới cùng giữa ảnh nhóm và bạn có thể lưu tất cả chúng cùng một lúc.