Phát giọng nói

Khi bạn không thể diễn đạt mọi thứ bằng lời trong khi trò chuyện,hãy thử sử dụng tính năng phát giọng nói. Truyền phát bằng giọng nói cung cấp và chia sẻ thông tin nhanh hơn so với văn bản và giúp đạt được kết quả giao tiếp tốt hơn.

Phát trực tiếp

Chương trình phát sóng bằng giọng nói do Moeme cung cấp đang phát trực tiếp. Chức năng phát giọng nói có thể được sử dụng trong phòng trò chuyện của kênh và người điều hành kênh sẽ tiến hành phát sóng.

※ Hiện tại, truyền phát sóng chỉ được hỗ trợ trong phiên bản PC.

Phát sóng

Nếu bạn là người kiểm duyệt của một kênh, hãy thử sử dụng chương trình phát sóng bằng giọng nói khi bạn muốn điền vào chỗ thiếu thông tin liên lạc bằng lời nói. Nếu bạn nhấp vào biểu tượng ‘micrô’ ở cuối cuộc trò chuyện, cửa sổ cài đặt chương trình phát sóng sẽ xuất hiện và bạn có thể bắt đầu phát sóng sau khi đặt số lượng người tham gia và micrô.

※ Hiện tại, tính năng truyền phát chỉ được hỗ trợ trong phiên bản PC và số lượng người tham gia bị giới hạn ở 300 người trên mỗi kênh.

Nếu bạn muốn biết ai đã bắt đầu chương trình phát sóng và ai đã tham gia vào số lượng người đã định, hãy nhấp vào ‘Danh sách người tham gia’ để xem ảnh hồ sơ và tên của những người hiện đang tham gia.

Nghe chương trình phát sóng

Nếu bạn đã vào kênh với tư cách là người tham gia, khi chương trình phát sóng bắt đầu, một thanh phát cho biết kênh đang phát sóng sẽ được tạo ở đầu cuộc trò chuyện. Nhấp vào ‘biểu tượng phát’ để tham gia chương trình phát âm thanh của kênh hiện đang phát sóng và nghe chương trình phát sóng.

Trên thiết bị di động, khi bạn rời khỏi một kênh mà bạn đang tham gia, một thanh phát chương trình phát sóng sẽ xuất hiện và bạn có thể quay lại kênh đó bằng cách chạm vào thanh phát chương trình phát sóng và bạn có thể nghe chương trình phát sóng ngay cả khi điện thoại của bạn bị khóa.

※ Nghe (nhận) phát sóng hỗ trợ cả phiên bản di động và máy tính.