Tiền điện tử & Nơi trao đổi

Thông tin về đồng tiền ảo đã được cập nhật trên Moeme . Ngoài ra, các biểu tượng và sàn giao dịch chứng khoán và tiền ảo xuất hiện khi…

Tiền điện tử

Chúng tôi đã cập nhật thông tin tiền điện tử để trao đổi thông tin tài chính đa dạng hơn.Bây giờ hãy kiểm tra vấn đề tiền điện tử trong…

Phát giọng nói

Khi bạn không thể diễn đạt mọi thứ bằng lời trong khi trò chuyện,hãy thử sử dụng tính năng phát giọng nói. Truyền phát bằng giọng nói cung cấp và…

Chuyển nhiều ảnh

Khi bạn muốn gửi nhiều ảnh nhưng bạn muốn từ bỏ quy trình rườm rà vì gửi từng ảnh một thì bây giờ hãy sử dụng chức năng ‘Chuyển nhiều…

Trả lời

Sử dụng trả lời khi bạn bỏ lỡ thời gian trả lời do có nhiều cuộc trò chuyện hoặc muốn trả lời một cuộc trò chuyện cũ . Phương pháp…

Gắn thẻ bạn bè

Friend Tag Sử dụng tính năng thẻ bạn bè để giới thiệu bạn bè trong cuộc trò chuyện.Trong phòng trò chuyện nhóm và phòng trò chuyện kênh, bạn có thể…

Nói chuyện tín hiệu

Nếu bạn muốn chia sẻ một cố phiếu tốt có cơ hội hay chưa được đồn đại  chính thức với mọi người  , hãy thử sử dụng nói chuyện tín…

Rung lắc .

Bạn đã bao giờ cảm thấy bực bội vì người kia không đọc được tin nhắn của mình?Đặc biệt nếu đó là một tình huống quan trọng mà bạn phải…

Làm sạch

Nếu bạn không muốn thấy nhiều cuộc trò chuyện trong quá trình giao tiếp, hãy bắt đầu với một cửa sổ trò chuyện sạch sẽ bằng cách sử dụng chức…

Không trò chuyện phiếm

Dễ dàng "không trò chuyện phiếm" khi người kiểm duyệt cung cấp thông báo và thông tin Sử dụng 'lọc tin nhắn' để chỉ xem tin nhắn của người kiểm…

Lời mời

Nếu bạn muốn chia sẻ kênh yêu thích của mình hoặc kênh của riêng bạn với những người khác trong khi sử dụng MoeMe, hãy gửi một liên kết mời.…