Rung lắc .

Bạn đã bao giờ cảm thấy bực bội vì người kia không đọc được tin nhắn của mình?
Đặc biệt nếu đó là một tình huống quan trọng mà bạn phải chiến đấu từng phút?!

Lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu “ Rung lắc”, một chức năng có thể  kiểm tra tin nhắn ngay lập tức bằng cách lắc điện thoại của người đang ngủ.

OO làm rung chuyển cả căn phòng

Nếu bạn sử dụng chức năng rung lắc thì sẽ có thông báo rung lắc đẩy đến thiết bị của người tham gia  trong phòng trò chuyện. Những người tham gia nhận được rung lắc có thể nhận ra tình huống khẩn cấp và kiểm tra thông điệp, phải không?

Hãy thử sử dụng rung lắc.

Nó có thể được sử dụng cho  kênh và trò chuyện chung, nhưng kênh chỉ cung cấp chức năng lắc cho người điều hành và số lần tối đa mỗi ngày bị giới hạn. Để sử dụng, hãy nhấp vào biểu tượng điện thoại di động trong menu trò chuyện phía trên mục nhập trò chuyện.

① Nhấn vào biểu tượng điện thoại di động trong menu trò chuyện phía trên mục nhập trò chuyện.
② Nếu bạn nhấp vào biểu tượng, cửa sổ bật lên rung lắc sẽ xuất hiện và số lần lắc còn lại được hiển thị.