Tiền điện tử & Nơi trao đổi

Thông tin về đồng tiền ảo đã được cập nhật trên Moeme . Ngoài ra, các biểu tượng và sàn giao dịch chứng khoán và tiền ảo xuất hiện khi đặt hàng tiền ảo đã được thêm vào.

Biểu tượng chứng khoán

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về tiền ảo trong bảng xếp hạng số phát hành cuốn chiếu ở đầu màn hình chính, thêm các biểu tượng chứng khoán và mục tiền ảo, đồng thời thay đổi tỷ lệ biến động so với số lượng biến động trước đó.

Ngoài ra, mã mặt hàng đã được thêm cùng với biểu tượng vào thông tin mặt hàng, và thiết kế đã được thay đổi để hiển thị số lượng tăng giảm và tỷ giá cùng một lúc.

Tìm kiếm cổ phiếu

Để giúp việc tìm kiếm dễ dàng hơn, chúng tôi cũng đã cập nhập mã cổ phiếu và tiền điện tử cần tìm kiếm.

Thông tin tiền điện tử

Có các xu hướng tìm kiếm tiền ảo, các kênh và tin tức được đề xuất và giá tiền ảo được hiển thị dựa trên Upbit. Và nếu bạn chạm vào báo giá, bạn có thể kết nối với Upbit và kiểm tra biểu đồ cũng như giá của loại tiền điện tử tương ứng.

Sàn giao dịch tiền điện tử

Khi bạn chạm vào một đơn đặt hàng, màn hình lựa chọn sàn giao dịch sẽ xuất hiện. Các sàn giao dịch là Upbit, Korbit, Bithumb và Coinone, thuộc về các sàn giao dịch hàng đầu trong nước. Bạn có thể kiểm tra biểu đồ và thông tin hoặc đặt hàng bằng cách chọn sàn giao dịch mong muốn.