Tiền điện tử

Chúng tôi đã cập nhật thông tin tiền điện tử để trao đổi thông tin tài chính đa dạng hơn.
Bây giờ hãy kiểm tra vấn đề tiền điện tử trong MoeME

Xếp hạng vấn đề trong thời gian thực

Tiền điện tử đã được thêm vào danh sách các vấn đề nằm ở đầu dòng thời gian, danh sách bạn bè và danh sách trò chuyện. Bạn có thể xem xếp hạng vấn đề chứng khoán và tiền điện tử bằng cách vuốt sang trái và phải, đồng thời bạn có thể chạm vào ‘Thêm’ để xem toàn bộ xếp hạng, tìm kiếm cổ phiếu hoặc xem trực tiếp cổ phiếu trong bảng xếp hạng luân phiên.

Lọc văn bản

Bằng cách tự động lọc các mục tiền điện tử có trong nói chuyện tín hiệu và tin nhắn, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra mục thông tin  trong cuộc trò chuyện.

Thông tin tiền điện tử

Có xu hướng tìm kiếm, các kênh được đề xuất và tin tức về tiền ảo. Nếu bạn chạm vào báo giá, bạn có thể kết nối với Upbit và kiểm tra biểu đồ và giá của loại tiền ảo tương ứng.

Đặt mua tiền điện tử

Khi bạn chạm vào một đơn đặt hàng, đơn đặt hàng đó sẽ được liên kết với ứng dụngsàn giao dịch Upbit . Có thể xem  biểu đồ và thông tin và đặt giao dịch ngay lập tức.