MoeME là gì.?

Đây là một dịch vụ SNS fintech tài chính định hướng chứng khoán, tích hợp thông tin vô hạn trên toàn ngành tài chính để cung cấp cho các nhà cung cấp thông tin đầu mối liên hệ để gặp gỡ nhiều khách hàng hơn và cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tính năng MoeME

Moeme là một SNS được các nhà đầu tư thực sử dụng và được tối ưu hóa cho hoạt động tiếp thị mục tiêu cốt lõi của các công ty chứng khoán.

Hình thức quảng cáo

MoeME giảm cảm giác chênh lệch với ứng dụng và tối đa hóa hiệu quả với giao diện người dùng thân thiện với người dùng và kịch bản hiển thị quảng cáo tại thời điểm thu thập thông tin. Quảng cáo CPM và CPC được hỗ trợ và có thể thực hiện các biểu ngữ dòng thời gian, các kênh được đề xuất, quảng cáo xen kẽ chuyển đổi liên kết và quảng cáo tin nhắn.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo của MoeME

COPYRIGHT © AVE APP. ALL RIGHTS RESERVED.