Làm thế nào để báo cáo

Nếu bạn thấy một số bài viết hoặc hình ảnh không thoải mái có thể xảy ra trong quá trình giao tiếp, đừng ngần ngại báo cáo.

Báo cáo cuộc trò chuyện

Nếu bạn thấy một bài đăng không vùa ý  trong phòng trò chuyện, hãy chạm và giữ bong bóng thoại để hiển thị menu trò chuyện và báo cáo bài đăng đó. Bạn có thể báo cáo nó khi nó được kết nối với một email khi bạn chạm vào nó.

Báo cáo hình ảnh và video

Nếu bạn muốn báo cáo hình ảnh hoặc video, hãy nhấn vào Báo cáo ở góc trên bên phải của chế độ xem chi tiết hình ảnh. Bạn có thể báo cáo nó khi nó được kết nối với một email khi bạn chạm vào nó.

※ Nội dung trò chuyện hoặc hình ảnh đã được báo và nhận được xem là đồng ý và sẽ được xử lý theo quy chế nội bộ.