Kênh trò chuyện

Gửi một tin nhắn đặc biệt.

Sử dụng nó khi bạn muốn gửi một tin nhắn đặc biệt và quan trọng hoặc đăng cùng một nội dung trên nhiều kênh. Bạn có thể đăng riêng lẻ hoặc đồng thời trên kênh mà bạn đang quản lý và bạn cũng có thể tải nó lên các phương tiện truyền thông xã hội khác như KakaoTalk và Telegram.

Kênh trò chuyện là gì?

CKênh trò chuyện rất hữu ích để chia sẻ các thông báo / tin nhắn quan trọng.
Tin nhắn được tạo thông qua kênh trò chuyện có thể được đăng đồng thời lên nhiều kênh đang được quản lý và được đăng trên dòng thời gian của người đăng ký kênh và phòng trò chuyện kênh. Sau khi đăng, bạn có thể tải cùng một thông báo lên các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Vào kênh trò chuyện.

Biểu tượng viết Kênh trò chuyện nằm ở góc dưới bên phải của ‘Moeme Main’ và góc dưới bên phải của ‘Phòng trò chuyện kênh’ và khi được chọn, biểu tượng này sẽ chuyển đến màn hình viết kênh trò chuyện. Tuy nhiên, biểu tượng viết kênh trò chuyện không hiển thị đối với những người tham gia nói chung ngoại trừ người điều hành và nhân viên của kênh.

Cách sử dụng kênh trò chuyện.

Kênh trò chuyện hỗ trợ văn bản, ảnh, biểu tượng cảm xúc và tệp đính kèm, vì vậy bạn có thể viết một tin nhắn hoàn chỉnh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tải lên kênh trò chuyện

Tin nhắn được gửi qua kênh trò chuyện sẽ tự động được đăng trong phòng trò chuyện của kênh và dòng thời gian của người đăng ký.

Người đăng ký có thể kiểm tra cuộc thảo luận kênh do kênh mà họ đã đăng ký phát hành thông qua dòng thời gian và dễ dàng kiểm tra cuộc trò chuyện kênh cho từng lĩnh vực vì nó được chia thành các cá nhân, tổ chức và chuyên gia.

Đăng đồng thời

Tin nhắn được viết bằng kênh trò chuyện rất hữu ích để cung cấp thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách hỗ trợ đăng đồng thời trên nhiều kênh do Moeme vận hành và các chức năng chia sẻ trên dịch vụ mạng xã hội khác.