Hướng dẫn Thông tin Chứng khoán # 1

If youNếu khó đánh giá cổ phiếu,
Hãy thử tìm hiểu  các khuyến nghị từ các chuyên gia đa lĩnh vực.

[Hướng dẫn thông tin Chứng khoán] được chia thành loạt 1 và 2, và sẽ giới thiệu chi tiết bạn có thể sử dụng thông tin chứng khoán ở đâu và như thế nào.

Xếp hạng cổ phiếu theo thời gian thực

Xếp hạng lăn ở đầu danh sách bạn bè và danh sách trò chuyện!
Nếu bạn chọn biểu đồ cổ phiếu, bạn có thể ngay lập tức kiểm tra thông tin chi tiết của cổ phiếu trên MoeME trong thời gian thực.

20 cổ phiếu hàng đầu

Nếu bạn chọn biểu tượng sự kiện, bạn có thể kiểm tra thứ hạng của 20 cổ phiếu hiện đang được phát hành trên MoeME

Nếu bạn muốn kiểm tra thêm cổ phiếu,

Nếu bạn muốn tìm kiếm cổ phiếu bạn muốn, hãy nhấp vào nút tìm kiếm (kính lúp) và tìm kiếm tên cổ phiếu  hoặc mã cổ phiếu.

Tự động lọc các mục có trong tin nhắn

Bạn có còn thấy cửa sổ trò chuyện riêng biệt và cửa sổ thông tin sự kiện không?
MoeME có thể kiểm tra thông tin sự kiện ngay trong cuộc trò chuyện.